Kalite, Çevre, İSG

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Samsunport, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamında belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda; paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek, hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek amacıyla;

• Ulusal ve uluslararası standartlara, yasal gerekliliklere ve diğer beklenti ve ihtiyaçlara göre en iyi hizmeti sağlayarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı,

• İnsan kaynağının en önemli değer olduğu bilinciyle, yetkin çalışanlar istihdam ederek ve çalışanlara sürekli yatırım yaparak çalışan kalitesini ve memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,

• Faaliyet gösterilen alanlardaki iyi uygulamaları ve gelişmeleri takip ederek, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili performansları sürekli iyileştirmeyi,

• Risk temelli düşünce yaklaşımı ile süreçlerin etkin şekilde işletilmesi için tüm önlemleri almayı ve ihtiyaç duyulan insan kaynağı, bilgi, altyapı ve çevreyi sağlamayı,

• Tüm paydaşları göz önünde bulundurarak sıfır iş kazası ve meslek hastalığı ilkesiyle, faaliyet gösterilen tüm alanlarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri almayı, eğitimleri sağlamayı, tehlikeleri ortadan kaldırmayı, riskleri en aza indirmeyi, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,

• Çevre ile ilgili yükümlülüklere uymayı, kirliliği önlenmeyi, atıkları çevreye zarar vermeden yönetmeyi, sürdürülebilir kaynak kullanımını sağlamayı, iklim değişikliğinin azaltılması için enerji kaynaklarını verimli kullanmayı, biyo çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması için gerekli önlemleri almayı,

• Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilinci ile çalışanların danışma ve katılımlarını sağlamayı,
taahhüt eder.

CEY Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Berzan AVCI