Hizmetler

Demiryolu Taşıma Hizmetleri

Demir Yolu Taşımacılığı (Kargo, Konteyner, Dökme Yük)
• Türkiye'nin Karadeniz’deki demiryolu bağlantısı olan tek uluslararası liman olma özelliği.
• İhracat, ithalat ve transit yüklerde demiryolu vagonlarına yükleme boşaltma ve taşıma
hizmetleri.

Demir Yolu Feribot Taşımacılığı
• Sanayi Rıhtımında 1520-1435 mm hat açıklığındaki demiryolları.
1520 mm hat açıklığına sahip gare hatları ile boji aktarma istasyonu, demiryolu vagon ferry rampası.