Kurumsal

Genel Bilgiler

Teknik Terimler

KONTEYNER

20’, 40’ veya 45’ uzunluğunda, 8’ genişliğinde ve 8’6”/9’6” yüksekliğinde standart bir ISO konteyneri; örnek olarak, flat-rack’ler (üst ve yanları açık), soğutucu (frigorifik) konteynerler, platformlar ve tanklar verilebilir. Bu konteynerlerin elleçlemeleri, spreyderlar aracılığıyla yapılmaktadır ve CSC plakalarının (zaman zaman tadil edilmiş haliyle yürürlükte olan 1972 tarihli Konteyner Emniyeti için Uluslararası Konvansiyon CSC) emniyet şartlarını karşılamaktadır.

STANDART DIŞI KONTEYNER

Her ne sebepten olursa olsun standardını kaybetmiş ve özel aksesuarlar olsa dahi Spreyder’ ın normal kullanımıyla elleçlemesi yapılamaz nitelikte standart bir konteyner.

TAŞMALI KONTEYNERLER/ OOG

Niteliğinden ve/ veya konteyner içerisindeki yükün ebatlarından dolayı elleçlemesi ancak spreyder’ a takılı özel bir aksesuarın kullanımıyla yapılması gereken herhangi bir konteyner

GENEL YÜK/ KARIŞIK YÜK

Bir konteyner gemisinde konteyner içerisinde yerleştirilmeksizin taşınan ve niteliği ve/ veya ebatları gereği spreyder ile elleçlemesi yapılamayan herhangi bir yük

KONTEYNER DEPOLAMA ALANI

Herhangi bir ebat ve tipteki konteynerlerin dolu veya boş olarak stok edildikleri depolama sahası

KONTEYNER YÜK İSTASYONU (CFS)

Konteyner içerisindeki yükün ayrıldığı veya tamamlandığı, muayene edildiği veya ilgili tarafların istediği, yürürlükteki kurallar veya resmi makamlar tarafından gerekli görülen sair işlemlere tabi tutulduğu alan.

KONTEYNER TERMİNALİ

Samsunport Limanı konteyner terminal sahasını ifade eder.

ANTREPO

Yükü çevre ve hava koşullarına karşı korumak amacıyla üstten ve yanlardan tamamen kapatılmış yapı

TEHLİKELİ YÜK

Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından, Uluslararası Denizyolu ile Tehlikeli Malları Taşıma Kuralları (IMDG) çerçevesinde tehlikeli olarak sınıflandırılan her türlü malzeme

TEÇHİZAT

Limanda yük ve konteynerlerin elleçlemesi ve taşınması için kullanılan her türlü donanım

GÜN

Bir takvim günü (günün bölümleri tam bir gün addedilecektir)

SERBEST/ ÜCRETSİZ SÜRE

Herhangi bir depolama masrafının alınmayacağı, belirlenmiş zaman dilimi

GROSS TONAJ/ GRT

Bir geminin zaman zaman tadil edilmiş haliyle yürürlükte olan Gemi Tonajlarının Ölçümü Uluslararası Sözleşmesi’nde yer alan yönteme uygun bir şekilde ölçülen gross tonajı.

LASHING / UNLASHING- YÜKÜN BAĞLANMASI/ ÇÖZÜLMESİ
Tahliye edilen veya yüklenen malların gemi üzerine uygun malzeme kullanarak bağlanması ya da çözülmesi hizmetidir.

ARDİYE
(İthalat - İhracat - Reefer - Transit - IMCO'lu-Boş - Taşmalı Flat – Tekne v.s)
İşletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan yerlerdeki eşyanın muhafaza edilmesi hizmetidir.

Ardiye Başlangıç-Bitiş Tarihi:
İthalat; Gemi yanaşma tarihinden konteynerin boşaltıldığı, karayoluyla ya da gemiyle dışarı çıktığı tarihe kadar oluşan bekleme süresini kapsar.
İhracat; konteynerin kara yoluyla giriş ya da dolum tarihinden gemiyle çıkış tarihine kadar oluşan süreyi kapsar.
Konteynerin tipine, türüne, malın IMCO'lu olup olmamasına ve malın konteynerden taşmasına göre değişir.
Limanda bekletilen tekerlekli vasıtalar ve terminal sahasına yük alıp vermek amacıyla gelen kara vasıtalarının işletme ile işi bittiği halde terminali terk etmemesi halinde kaldığı her gün için bulunduğu tarifenin iki katı ücrete tabidir.

TAHLİYE HİZMETİ
(Dolu, boş, tehlikeli eşya)
Konteynerin, geminin bordasından vinç ile alınarak istif sahasına alınması ile oluşan hizmettir.

YÜKLEME HİZMETİ
(Dolu, boş, tehlikeli eşya)
Konteynerin, istif sahasından alınarak vinç ile geminin bordasına yüklenmesi ile oluşan hizmettir.

SHIFTING Gemi / Kara / Gemi
(Dolu, boş)
Gemiye yüklenmiş olan konteynerin veya herhangi bir eşyanın çeşitli sebeplerden (yer değiştirme, yanlış yükleme...vs) gemiden karaya, karadan tekrar gemiye alınması ile oluşan yer değiştirme hizmetidir.

SHIFTING GEMİ İÇİ
(Dolu, boş)
Konteynırın veya herhangi bir eşyanın, geminin aynı ambarı veya diğer ambarları arasında gemiden indirmeksizin yerinin değiştirilmesi hizmetidir.

YÜKLEME BOŞALTMA HİZMETİ
Eşyanın, rıhtım, geçici depolama yerleri, kara veya deniz vasıtasından alınıp, gemi veya lash layterinin bordasına getirilmesi, yüklenmesi, gemi veya lash layterinin ambar veya güvertesine istif edilmesi veya mukabili hizmetleri ile dökme, katı ve sıvı eşya için kuruluşa veya izin verilmesi halinde iş sahibine ait mekanik vasıta ve tesisler ile yapılan(pnomatik, conveyyor, pipe-line) hizmetlerdir.

KONTEYNERİN İÇİNİ BOŞALTMA
(IMCO'lu-IMCO'suz)
Konteynerin, bulunduğu istiften CFS(Konteyner yük istasyonu) sahasına alınıp işçi ya da forklift ile boşaltılarak araca yüklenmesi ile oluşan liman hizmetidir.

KONTEYNER İÇİNE YÜKLEME
(IMCO'lu - IMCO'suz)
İstifte bulunan boş ya da kısmi dolumu yapılan konteynerin CFS sahasına alınıp, işçi ya da forklift ile eşyanın araçtan konteynere yüklenmesi hizmetidir.

KONTEYNER TAM TESPİT
(IMCO'lu - IMCO'suz)
Limana dolu gelen konteynerin içerisindeki eşyanın gümrük idaresinin talebiyle sayılmak ya da görülmek istenmesi halinde, konteynerin CFS sahasına alınıp tamamının boşaltılıp tekrar doldurulması halinde yapılan hizmettir.
NOT: Konteyner içerisindeki mal tamamen boşaltılıp tekrar yüklenecek olursa yükleme boşaltma tarifesi uygulanır.

KONTEYNER MUAYENE / NUMUNE
Gümrük İdaresinin talebiyle konteynerin bulunduğu yerde açılıp içine bakılması ya da ön tarafından numune alınması ile oluşan liman hizmetidir.

KONTEYNERİN TARTILMASI
Konteynerin istiften aktarma aracı ile alınarak tartılması(Aktarma hizmeti hariç), ya da konteynerin araç üzerindeyken tartıya alınması ile oluşan kantar hizmetidir.

LİMAN İÇİ AKTARMA
Konteynerin boşaltma ya da tam tespit için CFS sahasına alındıktan sonra vazgeçilmesi, tartı için konteynerin aktarma aracı ile kantara götürülüp tekrar istife alınması gibi durumlarda oluşan liman hizmetidir.

LİMAN İÇİ AKTARMA (Ambar önüne)
Parsiyel, tam tespit ya da müfrez mal bırakmak için konteynerin istiften alınıp ambar önüne aktarılması hizmetidir.

Terminal - Taşmalı flat konteynerlerde sapansız
Taşmalı flat konteynerlerde konteynerin ya da malın araç üzerine stacker ile alınması hizmetidir.

Terminal - Taşmalı flat konteynerlerde sapanlı
Taşmalı flat konteynerlerde konteynerin ya da malın araç üzerine sapanla alınması hizmetidir.

Terminal - Yat-tekne yükleri
Yat ya da tekne yükünün denize ya da karayolu ile çıkacak ise araç üzerine alınması hizmetidir.

KONTEYNERİN KAĞITLA KAPLANMASI
İhracat yüklemesi yapılacak olan konteynerin içinin CFS sahasında kağıt ile kaplanması hizmetidir.

KONTEYNERİN SÜPÜRÜLMESİ
İhracat dolum için konteynerin içinin süpürülmesi işlemidir.

KONTEYNER İÇİNİN YIKANMASI
Konteynerin talep üzerine yıkama istasyonuna getirilip yıkanıp-kurutulması hizmetini kapsar.

YÜK LASHING/UNLASHING
Konteyner içindeki malı sağlamlaştırmak için malı konteynere bağlama ya da bağlarını çözme işlemidir.

KONTEYNERE TARPOLİN ÖRTÜLMESİ
Open top konteynerlerde konteyner üstüne muşamba örtülmesi hizmetidir.