Hizmetler

Depo & Silo Hizmetleri

SİLO TESİSİ

Ceyport Tekirdağ Tahıl Siloları demiryolu ve karayolu taşımacılığına uygun yükleme boşaltma üniteleri, silolar arası transfer, her silo da ısı ölçümü ve havalandırma fanları, dip sıyırıcı, fumigasyon kolaylığı, ürün kalite ve vasfını koruyarak uzun süre depolama kolaylığı sunmaktadır. Aynı anda iki farklı ürünün alımına uygun manipülasyon özelliği olan tahıl siloları, 15.000 ton/gün yükleme boşaltma kapasitesi ile gemi yükleme ve boşaltmalarında önemli avantajlar sağlamaktadır. Ceyport Tekirdağ Tahıl Siloları, kombine taşımacılık modeline uygun olarak denizyolu, karayolu ve demiryolu bağlantılı tam otomasyonlu toplam 6 adet Silo ile 30.000 ton depolama kapasitesine sahiptir.

DEPOLAR

Ceyport Tekirdağ Limanın da bulunan 20 adet birbirinden bağımsız toplam 25.000 metrekare depo ile ithalat ve ihracat malların depolanmasın da önemli lojistik avantajlar sağlamaktadır. Bu depolardan 7 adet toplam 6000 metrekare depo, Silo tesisi ile entegre çalışarak ürünleri üstten boşaltma sistemi ile depolamaktadır. Diğer 13 adet toplam 19.000 metrekare depo bağımsız ürün depolama ve yükleme imkanına sahiptir.