Kurumsal

Tanıtım ve Tarihçe

Marmara Bölgesi’nde yer alan Tekirdağ kentinde insan yerleşimine dair en eski kalıntılara Karansıllı köyü civarındaki Yatak, Kuştepe ve Malkara yakınlarında konumlanan Balıtepe adlı buluntu yerlerinde rastlanmıştır. Trakya’daki diğer illerin tarihiyle paralellik gösteren Tekirdağ kenti, ilk olarak Traklar tarafından iskan edilmiştir.

Osmanlı Padişahı I. Murat tarafından 1537 yılında fethedilerek Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılan Tekirdağ, 93 Harbi’nde Rus, Balkan Harbi’nde Bulgar ve I. Dünya Savaşı sonrası Yunan işgali yaşamış, Kurtuluş Savaşı sonrasında 13 Kasım 1922 tarihinde kalıcı olarak Türk topraklarına katılmıştır.

Cumhuriyet dönemi öncesinde Trakya ve Marmara’nın en önemli ticaret limanı olan Tekirdağ Limanı, 1890 yılında tamamlanan Rumeli Demiryolu ile Edirne’nin İstanbul ve Dedeağaç’a bağlanması sonucu bu dönemde önemini yitirmiştir. Cumhuriyet döneminde ülke genelinde yapılan yatırımlar ve gerçekleştirilen kalkınma projeleri neticesinde sahip olduğu coğrafi konumu, hinterlandı ve elverişli karayolu bağlantıları ile bölge ve liman tekrar önem kazanmıştır.

Tekirdağ Limanı, 1973 senesinden 01.10.1984 tarihine kadar olan periyotta İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne bağlı bir şeflik olarak faaliyetini sürdürmüş, mülga Denizcilik Kurumu Yönetim Kurulu kararı ile 01.10.1984 tarihinden itibaren tekrar İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne bağlı bir Müdür Yardımcılığı haline dönüşmüştür.

O dönemdeki ismiyle TDİ Tekirdağ Limanı, 1997 yılında 30 yıl süre ile “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmiştir. Özelleştirme kapsamında işletme hakkı Akkök Grubu’na verilen TDİ Tekirdağ Limanı’na ilişkin sözleşme ÖYK’nın 02.03.2012 tarih ve 2012/34 sayılı Kararı ile feshedilmiş ve liman TDİ tarafından geri alınmıştı. 

Liman faaliyetlerinin durması üzerine yapılan ihaleyi kazanan Ceynak 2013 yılından itibaren Tekirdağ Limanı’nın operasyon hizmetlerini vermeye başlamıştı. 2018 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ihalesini 347,1 milyon liralık teklifi ile kazanan Ceynak, Samsunport’un ardından ikinci liman işletmesini de bünyesine katmıştır. Tekirdağ Limanı 2018 yılının aralık ayından itibaren Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ismiyle faaliyetlerine devam etmektedir.