Hizmetler

Kargo Hizmetleri

Ceyport Tekirdağ Limanı sahip olduğu 5 adet Mobil Vinç ile yıllık 3 milyon ton elleçleme kapasitesine erişerek Dökme yük ve Genel Yüklere yükleme ve boşaltma hizmeti vermektedir.

Limanda, ayçiçek, gübre, buğday, çimento, cam kum gibi dökme katı yükler ile paletli, ambalajlı bigbagli ve slingbagli olarak rulo kağıt, cam, boru, alüminyum, selüloz gibi genel yükler elleçlenmektedir. Bununla birlikte bölgeye gelen dökme sıvı yüklerin yükleme ve boşaltılması için de kesintisiz hizmet verilmektedir.

Ceyport Tekirdağ Limanı, derinlikleri 6,0 ile 12,0 metre arasında değişen rıhtımları, bünyesinde bulunan mobil vinçleri ve 150.000 m2’lik terminal sahası ile müşterilerine ait proje yüklerine de hizmet vermektedir.

Türkiye’den Avrupa’ya yük taşımasına olanak sağlayan Tekirdağ-Derince arasındaki tren-feribot seferlerinin hizmete girmesiyle Ceyport Tekirdağ Limanı’nda ihracat yüklemeleri için demiryolu tren ferisine rampa ve vagon yükleme-boşaltma hizmeti verilmektedir.

2017 yılı içinde dökme katı, dökme sıvı, genel kargo ve proje kargo yüklerinde toplam 1.395.000 ton yük elleçlemesi gerçekleştirken proje boşaltmacılığı alanında da faaliyetlerine devam ederek 207.908 canlı hayvan ile demiryolu aracılığıyla 116 adet biçerdöverin elleçlemesini gerçekleştirmiştir.